Nya slussen

Du har kommit till hemsidan för nya slussen.

Att ett förslag som får minst röster av folket kan knappast kallas demokrati. Vinnaren avvaktar tills vansinnet är stoppat!! Efter att sålt bort byggrätter framför glashuset till Atrium Ljungberg har staden slipade jurister lyckats övertyga Mark & Miljööverdomstolen att avslå tidigare överklagande och ändra första instansens dom så att detaljplanen för "jumbo" förslaget ska kunna vinna laga kraft. Dessvärre har Miljödomstolen avslagit Bussterminalen, pengarna börjar tryta och Vattendomen är ännu osäker. Den egentliga vinnaren ovan har folket redan utsett!!! Många slåss nu för att förverkliga delar av förslaget där det ena storföretaget efter det andra lämnar liknande förslag för Österleden och Tunnelbana Blå linje till Nacka.

Filmen alla pratar om DN publicerar filmen som klickas av många. Som visar jämförelsen mellan rivningarna i Klara och Nya Slussens förståelse av en historisk mark. 5+ i betyg DN Staden överklagar beslut om Slussen Med 80 miljoner i minskade tomträttsavgälder samt byggrätt till vrakpris hoppas Staden att detaljplanen kan godkännas i högre instans. Vad säger skattebetalarna om detta??? DN

Domstolsförhandling om Slussen Mycket kritik framfördes mot hanteringen av Slussenprojektet och tjänstemän och konsulter försvarade Nya Slussen som man själva inte verkar tro på. På fredag den 12 okt är det syn på plats Lyssna på Radio Stockholm

Slussens märkliga ekonomi Trots att Slussens bussterminal ska sprängas in i Katarinaberget blir totalkostnaden enligt Sten Nordin och tjänstemännen inte dyrare??? Läs protokollet

Slussen inför domstol Den 10 oktober är det dags för Mark och Miljödomstolen att granska om Slussen håller måttet. Förhandlingarna sker på Tekniska nämndhuset*.

Länsstyrelsen avslår alla överklaganden

Länsstyrelsen* fattade som väntat ett beslut att avslå överklaganden. Vore väl konstigt om en moderat landshövding sågade sina partikamraters förslag? Hundratals överklagande detaljplanen. Många organisationer och privatpersoner har överklagat beslutet att anta detaljplanen. Länsstyrelsen ska nu behandla om Nya Slussen är det miljömässigt bästa alternativet

T-blå till Nacka

ÄNTLIGEN har Stockholms politiker lyssnat på opinionen och beslutat om en vettig investering. Kanske dax att ha is i magen och vänta med Slussen tills även österleden är klar? DN.

Alliansen baxade igenom Nya Slussen. Med tre rösters övervikt lyckades Alliansen godkänna detaljplanen för Slussen. återstår att få rött även juridiskt samt godkännande av detaljplan för bussterminal och själva vatten slussen samt försöka hitta finansiering till projektet, TV4 Nyheterna*. Slussen med på dagordningen på måndag kommer KF:s första försök att baxa igenom Nya Slussen mot ett säkert överklagande. Frågan är om de som fattar besluten fattar dess konsekvenser Pkt 41.

Slussen dubbel så dyr?

Prislappen ökar utan att besluten är fattade. Det kanske blir konsekvensen när politiker med nya inslag ska försöka övertyga medborgarna. Alliansen baxar igenom Nya Slussen. Med röstsiffrorna 7-6 har Alliansen i Stadsbyggnadsnämnden klubbat igenom förslaget Nya Slussen och oppositionen har kraftigt protesterat och ärendet kommer därmed att valsa runt både politisk och juridiskt. Det kommer nog att rinna mycket vatten genom Slussen innan besluten vinner laga kraft.

Sossarna dömer ut Nya Slussen

Ledande socialdemokrater i Stockholm dömer ut det nya Slussenförslaget. Nu vill de att planerna görs om från grunden. Sossarna säger NEJ till Slussenplanerna. Socialdemokraternas högsta beslutande organ i Stockholm sade på tisdagskvällen nej till det föreliggande Slussenförslaget som ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i höst. DN Storseger för medborgaralternativ även i Nacka. Utställningen om Slussens olika alternativ flyttade under sommaren till Nacka Forum och har nu avslutats. återigen vinner medborgarnas alternativ med över hälften av rösterna

Kritik mot Nya slussen.

Nu har tusentals kritiska synpunkter inkommit mot stadens motorvägslösning. Bara sammanställningen är 95 tätskrivna sidor lång pdf. Tysta politiker bevarar Slussens Buller Det är bråk i den politiska sandlådan och rättsväsendet är tillkallade föra att som dagisfröknar tala om vad som gäller. NVP och NVP åsikt

94% väljer bort stadens förslag

Utklassning. Knutpunkt Slussen fick 75% av rösterna, sopar banan med Stadens förslag, trots knappa resurser. Lite David och Goliat varning.

Slussen inte bara en estetisk fråga

Märkligt att detta uppmärksammas först nu. Denna hemsida har funnits tillgänglig under flera är. Läs artikeln och jämför SvD.

Skönhetsrådet dömer ut vägbron

Märkligt att skönhetsrådet vaknar först nu. Vi hade ett möte redan 2007 där alternativet Knutpunkt Slussen redovisades. Trevligt att vi nu äntligen för stöd. SvD. Värmdö bevarar bullret vid Slussen. Igår var det kommunfullmäktige och Lars-Erik Alversjö (m) yrkade på att avslå motionen om miljöförbättrande åtgärder vid Slussen.

Slussen tar ny form

Stadens förslag om Slussen har omarbetats visuellt men bullerproblemen kvarstår. Besök gärna utställningen men glöm inte att även se utställningen av alternativen på Hilton Hotel P1 Radio. Även Staden har förstått att höga byggnader skymmer sikten Hur det blir med bullret är det svårt att få en uppfattning om bara genom att lösa södermalmsnytt? Välkommen till Hilton Hotel där utställningen även visar bullerkartor.

Succé för utställning om Slussen på Hilton

250 personer kom till premiären för utställning om de tre "finalisterna" i slaget om Slussen. Konsekvenserna beskrivs mycket tydligt och alla har en möjlighet att rösta. Utställningen på Hilton är öppen dygnet runt tom juni Inbjudan. Slussens kostnader nu mer än 300 miljoner. Kostnaderna skenar redan. Bara arkitekt kostnaderna börjar närma sig 100 miljoner. Surfning i Slussen när man ändå bygger om Slussen så kan kan man utforma flödet så att man för en stående väg. Varför inte?. Kan med fördel betraktas från Peter Park. SvD. Konstakademien förslag om Slussen Arkitekt Mats Edblom har under konstakademiens namn lämnat ett alternativ som mycket påminner om det tidigare Nybyggt Bevarande DN

Temadagar om Slussen. Den 23-25 februari kl 12-18 anordnas tema om trafiklösningen kring Slussen.

Slussen-Festival. Organisationen Slussens framtid som vill restaurera slussen arrangerar ett fackelspel den 19 februari.

Svar på Motion om Slussen. Värmdö Kommun har genom en tjänsteman svarat på motionen om miljöförbättrande åtgärder. Svaret kan sammanfattas som "Goddag Yxskaft".

Slussen ger bullerskador. Ljudnivån vid Slussen är så hög att bussvärdarna riskerar hörselskada och resenärer inte kan samtala. TV4-Nyheterna.

Nya Slussen mer förvirrad. Istället för en trafikkarusell så tycks nu det bli en politisk karusell med oändliga utredningar. Läs tjänstemännens senaste utspel i Södermalmsnytt.

Ny bullerutredning. Äntligen har man gjort en bullerkarta även för Knutpunkt Slussen så att man nu kan jämföra med bullerkartan för Nya Slussen.

Slussen omtag? All kritik från tidigare samråd ska nu vävas in i ett nytt förslag som ska ställas ut efter nyår. Varför inte följa lagen och lyfta fram Knutpunkt Slussen??? SvD.

Valet i valet. Den 19 september är det val till Riksdag, Landsting och Kommun. Genom att välja rätt ledamöter väljer man även lösning till framtida Slussen.

Politisk promenix Den 29 augusti samlas vi för att på ort och ställe försöka förstå skillnaden mellan Nya Slussen och Knutpunkt Slussen, Varmt Välkomna Facebook event.

Ja till grundidén för Nya Slussen Så har Stockholm kört över Värmdö och Nacka om Slussen. Undrar om Stockholms politiker fattar vad dom fattat beslut om? Vad är det som gör Nya Slussen bättre än Knutpunkt Slussen? SvD.

Trafik Inferno eller park Sossar och Borgare strider om det ska vara 8 eller 6 körfält på en motorvägsbro men varför inte kolla Knutpunkt Slussens trafiklösning som gör gamla stan bilfri.

Mer buller med Nya Slussen? Inte konstigt att det är så tyst om Knutpunkt Slussen. Det ligger ju ett tak över det som bullrar. Värre är det med Nya Slussen - Hörselskydd rekommenderas. DN.

Genomförandebeslut - Slussen KS har nu fattat ytterligare ett av många beslut om Slussen. Men fattar politikerna vad beslutet innebär? Protesterna ökar för varje dag och politikerna låter mer och mer förvirrade. Österled - förbifart Om österled för tåg och väg byggs mellan Sickla och Värtan skulle kunna göra Gamla Stan bilfri. NVP

Citybanans sprängningar hotar kulturvärden Nu börjar Länsstyrelsen få kalla fötter. först godkänner man Citybanan men nu förstår man konsekvenserna. Kanske Tysta Spår skulle vara en bättre lösning. SvD.

Värmdös politiker är positiva till Nya Slussen Mycket märkligt att politiker och tjänstemän som skrivit att de är positiva till Knutpunkt Slussen nu säger Nya Slussen är fantastisk? Vad tycker Du?

Värmdö sågar Nya Slussen Värmdös medborgare har haft plansamråd om Slussen där Stockholms förslag "Nya Slussen" jämfördes med Värmdös förslag "Knutpunkt Slussen". Ingen (0%) från Värmdö stödjer Nya Slussen.

Slussen - Samråd Värmdö Nu är det dax för Värmdöborna att lämna synpunkter om Slussen. Kom till Gustavsbergsteatern onsdag den 14 april kl 18 - 20 och ta del av förslagen och lämna synpunkter.

Många frågetecken kring Nya Slussen. Har haft samråd med Stockholm Stad för att utreda vad som förenar och skiljer förlaget från Stadens förslag Nya Slussen. Många frågetecken blev det!

Det går trögt för Åsa i Halland Nu kommer ett knepigt avsnitt av tunneln, Möllebackzonen, vilket innebär att tunnel drivningen nu har en hastighet av 0,75 m/dag!! Undrar om Åsa Torstensson med Citybanan räknat in problem som kan uppstå. - Ny Teknik.

Nya Slussen vs Alternativ Nya Slussen i Bergs utformning ställs nu ut till allmänhetens dom. Men är verkligen "Nya Slussen" miljömässigt bättre än "Ny syn på Slussen" eller "Knutpunkt SLussen" DN SvD.

Huvudförhandling i januari. Nu är det klart för huvudförhandling i miljömålet om Citybanan. Under 4 dar i januari ska vi diskutera om det är värt att bevara källarna i husen på Riddarholmen och därmed riskera 100-tals boende i Vasastan.

Geologer varnar för sättningar med Citybanan SGI och SGU uttalar sig kritiskt om Citybanan. SGI är tveksamma till Banverkets tätningsmetoder och SGU undrar om Banverket har tillräcklig kompetens - Ny Teknik.

Stopp i T-bana pga brand Tänk vad som skulle hänt om Citybanans station City var fylld med folk och det började brinna i T-bana Blå linje DN.

Översvämningsrisken ökar när det dröjer. En ny Sluss väster om broarna skulle snabbare vara i drift än att bygga om den befintliga slussen för att öka flödet. DN.

Första Remissinstansen avstår från att yttra sig I Miljömålet om Citybanan avser MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, från att yttra sig?

Högsta Domstolen kräver alternativa MKB. I mål T3126-07 slår HD fast att en ansökan kan avvisas om Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, saknar alternativ.

Syna även gamla synder I samband med huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen vill Banverket visa pågående arbeten för Citybanan. Vi vill att man även visar allt som gjorts för Tredje Spåret.

Miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd Målet gäller för vår del att Citybanan miljömässigt skall jämföras med Tysta spår. Huvudförhandling och syn kommer att hållas 12 - 14 jan 2010. prövningstillstånd

Vi vill ha ett Pendeltåg Nackabor föreslår snabbtåg mellan Mölnvik och Slussen. Läs artikeln i Mitti. förslaget finns även med under fliken Expresskyttel

Syna Tredje Spåret samtidigt med Citybanan Om Miljööverdomstolen väljer att titta på Citybanans förberedande arbeten kan man samtidigt titta på de gamla förberedelser som gjort för Tredje Spåret.

Citybanans förberedande arbeten stoppas? Frågan om inhibition är nu föremål för prövning i Miljööverdomstolen. Banverket vill genom syn visa att man har kommit "beyond the point of no return". Miljösmart?

Stockholm satsar 115 Miljoner på att utreda Slussen Skattemedel tycks det inte råda brist på för att baxa igenom Nya Slussen. är verkligen Nya Slussen bättre än Knutpunkt Slussen för Nacka och Värmdö?

Dörren stängd för nedgrävd T-bana. Med det 21:a beslutet tror Sten Nordin att man kommer att kunna bygga Nya Slussen. är Forster och Bergs Nya Slussen verkligen miljömässigt bättre än Knutpunkt Slussen? DN. Konstakademien sågar Nya Slussen Akademien anser Forster & Bergs förslag för Nya Slussen är "uppseendeväckande hopplöst". även skönhetsrådet är kritiska. SvD. Citybanan överklagade till Miljööverdomstolen Miljödomstolen godkände som väntat Banverkets ansökan. Nu blir det Miljööverdomstolens sak att värna Miljöbalken överklagan

Tjänstemännen förordar Forster & Berg I ett tjänsteutlåtande förordar förvaltningen att Forster & Berg bäst motsvarar stadens krav. är det tjänstemän eller medborgarnas förtroendevalda som därmed formar den framtida Slussen? Inriktningsbeslut om Nya Slussen Alliansens politiker i Stadshuset tycks vara eniga om Forster & Berg.; Vad tycker Nacka och Värmdö som till 90% är de som nyttjar Knutpunkten. SvD DN Sista hindret undanröjt och klartecken för Citybanan? Frågan är om verkligen ingen kommer att överklaga till Miljööverdomstolen och varför en tunnel är miljömässigt bättre än Ytspår. Jmf Hallandsåsen! SvD, DN. Miljödomstolen ger Banverket tillstånd att leda bort grundvatten Frågan kvarstår varför Citybanan skulle vara miljömässigt fördelaktig jämfört med andra alternativ, t ex TYSTA SPÅR? Slussenförslag stänger T-bana Idealisternas förslag att gräva ner tunnelbanan kräver att T-banan stängs av minst 14 månader. SvD. Citybanans jurister kostar multum. Banverkets jurister har hittills kostat projekt Citybanan och oss skattebetalare hiskliga 22.5 miljoner och det är bara början!

31 miljoner har Slussen hittills kostat Se listan på vilka som tjänat mest. Knutpunkt Slussen har inte kostat skattebetalarna en krona. Nedgrävd T-bana en dyrbar dröm 22 Miljarder för att få bort bilar och T-bana men behålla järnvägen. är det svårt att bevara just tågbullret? DN. Jävsfrågan för överklagas Miljödomstolen beslutar att frågan om domarna är jäviga för överklagas om Banverkets ansökan godkänns men överklagas. Beslut SL och staden tar fram fler alternativ för Slussen? s, v och mp har i skrivelser till stadsbyggnadsnämnden yrkat på att fler alternativ presenteras. Dax för Ny syn på Slussen och Knutpunkt Slussen att komma in i matchen Gunni SvD Hus rasade i Tyskland. Orsaken kan vara att man bygger en tunnelbana under huset. Kanske dax att ompröva Citybanan och bygga ett Ytspår istället? SvD ACUDUCT - En akustisk viadukt. Nu har Patentverket registrerat varumärket ACUDUCT som benämning på en akustiskt utformad viadukt. Kort sagt en tyst bro med hög kapacitet. Domarna i Miljödomstolen är inte jäviga. Puh, nu kan vi andas ut. Miljödomstolen har funnit att domarna inte är jäviga. Nu väntar vi med spänning på domen. P.I.F.F. analys är nu registrerat varumärke. Analysmetoden för bestämning av PopularitetsIndex och förändringsFaktor är nu registrerat i Konungariket Sverige. Miljödomstolen prövar Citybanan Norr. förhandlingarna är nu avslutade men sakägare har lämnat in misstroende mot Miljädomstolens ledamöter.

Fort men fel eller moget övervägande Är Slussen en katastrof eller är det först nu som vi börjar se konturerna av en framtida sluss? PIFF analys - Ett verktyg i samhällsplaneringen Nu har Patentverket registrerat PIFF-analys som varumärke för ett nytt verktyg att bedömma popularitet och förändring. Miljömål för Citybanan inleds. Trots Banverkets och Regeringens grönt ljus för Citybanan så inleds nu miljöprövning av Citybanan först på tis den 3 feb kl 09.00. Alla är välkomna till kanske en ännu större fest. Baksmälla efter Citybanan Festen? Regeringen ordnade en start fest för 1,5 miljoner. I februari börjar miljöprövningen. Politikerna kanske nyktrar till när man förstår att Citybanan är Halland-såsen i kubik. SvD. Debatt om Slussen gör att politiker backar? "Ny syn på Slussen" är ett förslag som staden inte tagit på allvar. Nu lovade flera politiker att verka för att detta förslag verkligen bottnas. SvD Miljödomstolen prövar Citybanan Norr Trots att Miljöprövingen inte ens är påbörjad såtts arbeten för Citybanan igång. Frågan är vem som riskeras vems pengar och varför? Mål 2301-07 Är det tillåtet att bygga Citybanan? Nu är Regeringens tillåtlighetsbeslut ifrågsatt. Regerinsrätten har fått ansökan om att pröva om det är lagligt att börja bygga järnväg utan godkänd MKB Mål 7649 Staten satsar 10 Miljarder på järnväg Det blir ett välbehövligt tillskott till järnvägen. Byggs ytspår istället för Citybanan friläggs ytterligare 10 Miljarder som kanske kan avändas till spår österut mot Värmdö. SvD. Allt klart för Citybanan? TT säger att allt är klart. Varför pågår då ett mål i Miljödomstolen och varför har Regeringsrätten nu fått Citybanan på halsen. 2009 kommer att bli miljöjuridiskt intressant. Stockholm TT. Därför är tunneln onödig - till 2030. En onödig tunnel i Halland. Citybanan etapp 1 går Stambanan nästan tom och är onödig om inte etapp 2 utförs. Det kanske trots allt även i Stockholm är bättre med ytspår. Ny Teknik.

Regeringsbeslut om Botniabanan står fast. En oenig Regeringsrätt, RR, ger Regeringen rätt att dra Botniabanan genom ett fågelskyddsområde. Undrar vad RR anser om Citybanans miljöpåverkan jämfört med ett ytspår? Umeå TT. Klicka på KLAPPEN och upptäck ett spår, som leder till läkning av stadens sår. Med plats ifrån ovan att Stockholm betrakta, en källa till intäkt man ej bör förakta. Blir sinnena glada av vad Du ser, sprid budskapet vidare till många fler! påverka? Gult ljus för Citybanan? Ingenting är juridiskt klart. Regeringen har avslagit överklaganden av järnvägsplan och detaljplan för Citybanan trots att Miljööverdomstolen har avvisat Miljöansökan. SvD Världsmästarna för inte vara med? Tidningen Byggvärlden uppmärksammar Knutpunkt Slussen som kanske det bästa förslaget. Låt oss komma in i matchen och visa det oxå. Många störs om Citybanan byggs Nästan ingen störs om Tysta Spår byggs. Dax för Banverket att göra en MKB som beskriver skillnader i miljöpåverkan mellan alternativen. DN En bra arkitekt är kleptoman? Jean Nouvel och Habiter Autriment erkänner att man är kleptomaner av arkitektoniska ideer. för Slussen del är det NoD och Petter Haufmanns grundide som är plagierad ForumAID NoD Banverket bara förbereder Citybanan. Läs om projektchefen som beställer entreprenader för miljarder trots att det inte finns några miljögodkännanden. Klagan över Domvilla för Citybanan. Banverket har fått ett godkännande som strider strider mot Miljöbalken. Nu klagar de boende och godkännande av södra delen av Citybanan rivs upp. Kritik mot att det saknas alternativ till Nya Slussen TV4 Lokala Nyheter har uppmärksammat Knutpunkt Slussen. Se reportaget. TV4 Vägverkets miljöutredning underkänns av Regeringen Miljömålen uppfylls inte med förbifart Stockholm. Äntligen en Regering med konkreta miljövisioner. Hur blir det med Citybanan och alternativet Tysta Spår? SR Ekot. Trafikutskottet har haft möte. Den 29 okt fick Alliansens ledamöter i Riksdagens trafikutskott en genomgång om varför vi medborgare tycker att Tysta Spår är ett rimligt alternativ till Citybanan. Se Bildspel

Två förslag för att göra Gamla Stan bilfri Två förslag för att förbättra vägtrafiken. välj vilket förslag som Du tycker är bäst. Vägtrafik Är Atelier Jean Nouvel ett plagiat? jämför förslagen och avgör själva. Knutpunkt Slussen har funnits i 2 är men det franska förslaget är alldeles färskt. 5 förslag för Nya Slussen ställs ut på Stockholms Stadsmuseum kan man nu betrakta fem varianter av Nya Slussen. jämför gärna dessa förslag med Knutpunkt Slussen. SvD DN Bilder. Slussen måste klara ökade flöden Mer vatten måste kunna tappas ur vid Slussen vid skyfall. Stor risk är det annars att vatten rinner in i T-banan. Med Knutpunkt Slussen ligger vattenlåset på "rätt" sida. SvD. Urspårat X-2000 stoppar trafiken. Tänk om det det tredje spåret hade funnits, då hade trafiken flutit utan förseningar. SvD. Banverket förlorade mål om jäv i HD. Banverket hade i sitt överklagande yrkat på att Miljööverdomstolens, MÖ, ledamöter var jäviga. HD avslog överklagandet. 2 - 0 till MÖ HD:s dom Banverket ställer ut järnvägsplan för ärstabron - Älvsjö även denna järnvägsplan saknar MKB för rimliga alternativ. Banverket har även hoppat över järnvägsutredningen. Genvägar är oftast senvägar. Näringsdepartementet avböjer muntlig överlämning Är Ministern och Statssekreteraren rädda för att möta sanningen? 16 933 tåg i tid Punktligheten har ökat 10 % och med nya pendeltågen X60 har kapaciteten ökat 23%. Grattis SL. Med Tysta Spår kommer punktligheten att bli nära 100% och kapaciteten fördubblas. T-banestopp i Citybanans spår? Om Miljödomstolen och de klagande "vinner" över Banverket kanske Tysta spår blir det som byggs och inga stopp i T-banan blir nödvändiga. SvD.

Protester mot Banverket vid Odenplan Protesterna gäller sveket om gallerian, Banverkets hot om att såga ner tråden och att inga alternativ finns redovisade DN Varför svarar inte Åsa Torstensson? Jag har nästan varje månad de senaste 19 månaderna försökt få svar från departementet på frågan om pålitlighet. Ni som läser detta kanske vill hjälpa Ministern eller mig. Exploateringskontoret svarar inte på frågan och verkar inte vilja förstå Miljöbalken. Vi förstår inte av svaret vad med Knutpunkten som är orimligt? pdf BLOGG Regeringen låter Banverket fortsätta bygga utan godkänd MKB I ett Regeringsbeslut avfärdas vår begäran om inhibition (STOPP) för pågående arbeten. Vad händer när det visar sig att Tysta Spår är bättre än Citybanan? Blindtarm Ska en MKB uppfylla krav enligt Miljöbalken? Jag har ställt frågan till Banverket och Domstolen utan att förstå svaret. Vad tycker Du och Dina förtroendevalda i Regering och/eller Riksdagen? Överklagade planer nu hos Regeringen Järnvägsplan och Detaljplan är överklagade och har nu landat på Regeringens bord. Fortfarande saknas en godkänd MKB för Citybanan D-plan J-plan. Medborgarna har synpunkter på Banverkets MKB för Citybanan I ansökan till Miljödomstolen för Citybanans Norra Tunneldel anges bara bortledande av grundvatten. Skulle inte MKB:n innehålla en samlad bedömning även av övriga risker? Banverket söker miljötillstånd, i strid med Miljööverdomstolen Staten såker genom Banverket tillstånd för Citybanan, Norra tunneldelen. Detta trots att Miljööverdomstolen har sågat MKB:n BLOGG Banverket anklagar Miljööverdomstolen för jäv Den 3 sept inleds rättegången i högsta Domstolen. Banverkets advokater använder våra skattemedel till att processa mot landet högsta juridiska miljöinstans. Höghastighetståg eller Citybanan? 10 Miljarder mer kostar Citybanan jämfört med Tysta Spår. Vore inte det bättre att spara till Höghastighetståg. Rösta med Aftonbladet Bordlägg Galleriaplanerna vid Odenplan Medborgarna vid Odenplan vill att politikerna väntar med att ta ett förhastat beslut. Låt oss tänka efter före så slipper vi kanske FRA-effekten. Skrivelse Varför vill Alliansen ha en Galleria vid Odenplan? Varför är en galleria så viktig? Gallerian finansierar till del Citybanans Station Odenplan? Vi vet att Tyrens vd tycker Sthlms avtal med Banverket är jätte korkat, nu förstår man varför. DN Tyrens vd. Galleria vid Odenplan??? 18 000 medborgare har sagt sitt men nu försöker staden ändå bygga en galleria. är trots allt inte Knutpunkt Slussen ett bättre alternativ? ABC 14 aug 22:15 Stoppa arbeten som riskerar att bli onödiga Vi har lämnat denna synpunkt till Regeringen som ska avgöra frågan om inhibition (stopp) av pågående arbeten med Citybanan. pdf BLOGG Länsstyrelsens beslut överklagat Länsstyrelsen beslut att avslå/avvisa överklagandet av detaljplanen för Citybanan är nu överklagat till Regeringen. Sten Nordin sträcker ut en hand om Infrastruktur Äntligen ett finansborgarråd som lägger prestige på hyllan och söker breda lösningar. Mycket i DN:s artikel stömmer överens med förslagen i Knutpunkten, kanske beroende på våra möten. DN Banverket lägger kraft på reklam istället för MKB I en 40 sidig annonsbilaga till SvD talar sig Banverket och dess allierade Konsulter sig varma för Citybanan, trots att Miljökonsekvenserna inte är utredda. SvD Film

Länsstyrelsen avvisar överklagande av detaljplan för Citybanan Konstigt vore ju annars eftersom Länsstyrelsen redan har godkänt Citybanans MKB:n trots att den inte uppfyller Miljöbalkens krav. Nu överklagas ärendet till Regeringen. pdf Bråk om T-bana till Norra Station Ingen Citybana ingen T-bana. Kanske Knutpunkt St Erik med Spårvagn till Karolinska kan vara ett bra alternativ. 80 % av nyttan till 20% av kostnaden. DN Banverket Bränner SkatteStålar Banverket har börjat förberedande arbeten vid söder Mälarstrand, bara ett stenkast från den berömda Bockfoten, resterna från 3:de spåret. Hur går det med MKB:n?? Nyhetsbrev 3 Nyhet, Tips från Coachen Fr o m v 29 kommer vi varje vecka ett ge ett tips om varför vi anser Knutpunkt Slussen är bra. så kolla in varje måndag för nya tips TIPS Banverket söker bygglov för Odenplan Detaljplanen och järnvägsplanen är överklagade och Miljööverdomstolen har inte godkänt MKB:n för Citybanan. Varför lämna in bygglov? Viktiga dokument är nu sorterade i kronologisk ordning Under regniga dagar kan Du surfa runt och leta "spår" i nutidshistorien. Järnvägsplanen är överklagad pga brister i MKB. Detaljplanen är överklagad, HD dömer ut Miljökonsekvensbeskrivningen MKB för City-Banan och nu är även järnvägsplanen överklagad. Kanske dax för Tysta Spår. HD-beslut Bakslag för Citybanan Efter ett beslut i högsta domstolen i gör står det klart att Banverket måste göra en ny miljökonsekvensbeskrivning för att få fortsätta bygga den projekterade pendeltågstunneln SvD. Citybanan bör inte byggas En majoritet av ABC:s läsare av nätupplagan anser att Citybanan inte bör byggas. Kanske man man hellre vill ha Knutpunkt Slussen och Tysta Spår ABC Snart kommer HD:s dom högsta Domstolen ska den 29 maj ha sista? förhandlingen om det var rätt eller fel av Miljööverdomstolen att avvisa Banverkets ansökan om miljöfarlig verksamhet som byggande av Citybanan innebär. Banverket fastställer järnvägsplanen i strid med länsstyrelsen beslut Länssyrelsen har i sitt godkännande sagt att detaljplanen skall vunnit laga kraft innan järnvägsplanen ska fastställas. Citybanans MKB uppfyller inte Miljöbalkens krav Jag håller med Miljööverdomstolen att Citybanans MKB är helt obegriplig och måste kompletteras. Detaljplanen för Citybanan överklagas Många sakägare överklagar nu detaljplanen för Citybanan och hänvisar till att till och med Miljööverdomstolen har dömt ut Citybanans MKB Vasakronan och Stockholm Stad i djup konflikt. Fastigheter riskerar att få skador om Citybanan byggs. Vasakronan mfl fastighetsägare för stöd av Miljööverdomstolen att MKB för Citybanan är bristfällig och saknar alternativ. Dagens Fastighetsaktie. Banverket bygger utan bygglov? Projekt Citybanan har tecknat avtal om en sånktunnel för 1.3 Miljarder innan järnvägsplanen vunnit laga kraft. Vad har vi lärt av Botniabanan? DN.

Konsulter tvingas mot sin vilja projektera Citybanan Tyrens vd, Ulrika Francke, kämpade hårt för att få detaljplanen för Tredje spåret godkänd. Rättsprocesser fördröjer Citybanan Banverket överklagar Miljöverdomsstolens dom till HD istället för att göra en riktig MKB. Som skattebetalare undrar man vem som bör vara kritisk mot vem? DN. Mats Hulth gillar Knutpunkt Slussens möjligheter till kvällssol vid Mälaren Vid möte med Banverkets ordförande tillika vd för SHR, Mats Hulth, framkom att han är positiv möjligheten att ta en pilsner vid Mälaren i kvällssol och tycker att Tredje Spåret borde byggts Minnesanteckningar Staden annonserar efter ännu fler arkitekter? Nog med förslag! Nog med arkitekter. Det är kompetens för att utvärdera de förslag som finns vad gäller funktion, miljö och ekonomi som behövs. SvD. Rimliga_Alternativ? CITY vill se geniala Slussenlösningar. Chefredaktör Mikael Nestius hittar säkert det han söker om han går in på den här sidan och läser allt om hur Knutpunkt Slussen är genialt nytänkande utanför boxen. Ge honom tipset. Riddarholmen har inte alltid varit helig Hör Anders Hildemar Olsson och Harald Norbelie berätta om hur man förr kunde ändra Stockholms Gestaltning. Låt oss dock göra Knutpunkt Slussen med större hänsyn och kanske flytta Riksarkivet i samband med byggandet av Tysta Spår Lyssna Tre parallella spår ger högre kapacitet än 2+2 spår I 1992 års järnvägsutredning bevisar Banverket att det Tredje spåret ger högre kapacitet över getingmidjan än 2 spår på Stambanan och 2 spår i tunnel. Läs mer i utdraget från utredningen Spårlösningar 1992

Länsstyrelsen anser Knutpunkt Slussen är ett väl genomtänkt förslag

Länsstyrelsens handläggare tycker att man bör borra lite mer i förslaget Tysta Spår innan man fastställer järnvägsplanen. Miljööverdomstolen dömer ut Projekt Citybanans MKB. I stället för att göra om miljökonsekvensutredningen väljer Projektet att överklaga domen till högsta Domstolen. Är inte MKB till för att förstå hur vi ska rädda miljön? Projekt Citybanan och Medborgarna är oense om anteckningar. Tre medborgare hade möte med Projekt Citybanan den 14 januari 2008.

Markanvisning för Knutpunkt Slussen.

Exploateringskontoret har registrerat vår ansökan om Markanvisning för området för Knutpunkt Slussen. första mötet med handläggare Anders Berglund var idag. Stämplad Ansökan. Projekt Citybanan förstår inte sin egen MKB. I minnesanteckningar framgår att projektet tror att det blir tystare med Citybanan. Sanningen är att bullret kommer att öka vid Odenplan. Protokoll. Snart fastnar Citybanan, och då kommer Tysta spår. Först stoppades Gallerian, nu är det en arbetstunnel. Vi ser fram emot att Tysta spår i Knutpunkt Slussen blir verklighet SVT ABC. Tre spår har högre kapacitet än 2 + 2 spår. Projekt Citybanan håller med om att man borde byggt Tredje spåret. Tysta spår är dämed ett rimligt alternativ som ska ingå i järnvägsplanen Tysta Spår. Knutpunkt St Erik ger fler möjligheter än station Odenplan. En station i två våningar under St Eriksbron där Norrbackagatan idag går, ger närhet till både Fridhemsplan och St Eriksplan Tysta Spår. Marcus Törnell blev decembers vinnare Decembers månads utlottning av ett SL månadskort har tillfallit Marcus Törnell. Grattis Vinnare.

Norra Länken blir 1.8 M dyrare

Knappast förvånande men drar vi lärdom av detta? Hur står sig kalkylen för Nya Slussen och Citybanans 20 M i jämförelse med Knutpunkt Slussen och Tysta spår? DN Ekonomi. Stockholmsförhandlingens förslag förhandlingsman Carl Cederschiöld har nu presenterat "Trafiklösningar för Stockholmsregionen". Inveteringsnotan slutar på 100 Miljarder, och då ingår inte Österleden. Frågan är om inte Knutpunkt Slussen är lättare att förstå och ger mer för skattekronorna? Torstensson känner sig lurad. Åsa och Carl borde titta lite närmare på Knutpunkt Slussen för att få skattemedlen att räcka till mer. SvD. Nya Slussen tar inte hänsyn till Ostsektorn Erik Langby anser att Nya Slussen inte tar hänsyn till befolkningsutvecklingen i Nacka/Värmdö. Han kanske skulle titta in på Knutpunkt Slussen NVP.

Enighet att bygga Ny Sluss

Politikerna i Stockholm är eniga om riva Slussen och bygga nytt. DN Snabbguide. Slussen framtid förstå Slussenfrågan på två minuter. Knutpunkt Slussen är ett Medorgarförslag inlämnat som synpunkt till Staden. DN.

Vinnare i tävlingen!

Vi vill härmed gratulera november månads vinnare i tävlingen. Lotten har fallit på Evy Mofalk.

Vinn ett SL-månadskort Gå in och tävla under "tävla" högst upp på sidan. Varje månad dras en ny vinnare av ett månadskort på SL. Glöm inte kollektivtrafikanterna det uppmanar föreningarna Kollektivtrafikant Stockholm och Resenärsforum i DN.

Nya funktioner

Knutpunkt Slussen är nu antaget som ett förslag hos Stockholms Stad. Angående nya Slussen: "Det känns väldigt ointressant" tycker Gert Wingårdh i tidskriften Arkitektur.

Källor:
Tekniska nämndhuset
Länsstyrelsen
TV4 Nyheterna
DN
SvD
Olle Markstedt